Monthly Archives: Januari 2013

PERUBATAN JAWI


Saya menjalankan Teknik Perubatan Jawi.

“Barangsiapa mengubati dan ia tidak pernah diketahui sebelum ini sebagai seorang yang mengetahui ilmu perubatan , maka ia akan di minta pertanggunjawaban”,

(H.R .Abu Daud ,Nasa’i , dan Ibnu Majah)

Sekiranya terdapat kebenaran di dalam artikel yang saya petik dari buku Perubatan Jawi , Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah S.W.T.sekiranya terdapat cacat cela itu datangnya dari saya yang masih miskin ilmu. 

“Allohummaj ‘Alna Min ahli ‘Ilmi Wattuqo” , Amin.

PERUBATAN jAWI
Perubatan Jawi ialah satu sistem perubatan menyeluruh (Holistik) Yang menggabungkan 2 sumber Utama iaitu sumber alamiah dan Ialhiyah. Perubatan ini berdasarkan kepada keyakinan yang kuat bahawa hakikat penyembuhan yang sebenarnya berasal daripada Allah S.W.T.yang bersifat Asy-Syaffi( Maha Penyembuh) serta ketetapan(kemujuraban) penawar menjadi pegangan.

PERKATAAN JAWI
J-Jejawi : Nama sebuah daerah kecil dimana perubatan ini bermula.
A : Alamiah : Bererti perubatan ini menggunakan bahan-bahan alami atau semulajadi sebagai salah satu perubatan herba.
W- Wathan : Bererti negeri atau tempatan dalam bahasa Arab. Ini bermaksud perubatan ini menekankan penggunaan bahan-bahan alami (semulajadi) yang berasal dari dalam negeri di mana penyakit itu dijjangkiti.
I-Ilahiyah: Bererti meletakkan unsur-unsur Ilahiyah (Ketuhanan) sebagai sumber perubatan. Jadi perubatan ini bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah.

—Sumber Perubatan Jawi merupakan konsep Perubatan yang mengetengahan dua sumber utama iaitu “Ilahiyah dan Alamiah”.

Ia berdasarkan Sabda Rasulullah S.A.W :

” Gunakanlah dua penyembuhan : Madu dan Al-Quran ” Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakiem:-

Ahli Herba melihat bahawa :Madu sebagai suatu sumber Alamiah dan Al-Quran sebagai sumber Ilahiyah.

Ilahiyah :- Bermaksud bahawa segala penyakit datangnya dari Allah S.W.T dan Allah jugalah sebenarnyaa yang menyembuhkan penyakit tersebut. Sebagaimana sabdanya

“Berubatlah kamu,kerana sesungguhnya Allah S.W.T yang menuerunkan penyakit, Dia (Allah S.W.T) jualah yang menurunkan penawarnya”. (Hadis Riwayat Ahmad)

Advertisements